آرشیو نوشته های    "بسته‌بندی"
طراحی کارتن بسته بندی و هر آن‌ چه که برای طراح شدن باید بدانیم

طراحی کارتن بسته بندی و هر آن‌ چه که برای طراح شدن باید بدانیم

صرفه نظر از اینکه باید تمام محصولات و اجناس بسته بندی شوند، طراحی بسته بندی کارتن مناسب و اصولی می‌تواند تاثیر بسزایی در فروش محصول ...


تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
قالب کارتن بسته‌بندی چگونه ساخته می‌شود و دارای چه مراحلی است؟

قالب کارتن بسته‌بندی چگونه ساخته می‌شود و دارای چه مراحلی است؟

می‌توان گفت که امروزه تمامی محصولات دارای بسته‌بندی‌های مخصوص به خود هستند، و هیچ محصولی وجود ندارد که بدون بسته بندی عرضه‌ی بازار شود. در ...


تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹